Työyhteisön valmennus monipuolisesti ja kokemuksella

Tommilla on pitkä kokemus työyhteisöjen valmennuksesta ja kehittämisestä. Useimmat valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Ohessa esimerkkejä suosituimmista valmennuksista: 

Mielenjohtamisella menestykseen

Mieli on kaiken toiminnan lähde, joka ohjaa niin käyttäytymistä kuin elämäämme. Ihmismielessä on piileviä voimavaroja, joita voidaan hyödyntää tulemalla niistä tietoisiksi ja harjoittamalla niitä systemaattisesti. Useimmat elämämme esteet ovat viime kädessä itsemme luomia mielen sisäisiä esteitä ja näin ollen mielessä myöskin voitettavissa. 

Mielenjohtamisella menestykseen -valmennuksessa perehdytään mielen voimavarojen tunnistamiseen sekä niiden valjastamiseen työelämän ja uraohjauksen käyttöön. Koulutus sopii erinomaisesti myös urheilijoille ja kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. 

Muutosvalmennus – kuinka selviytyä työelämän myrskyistä?

Valmennus auttaa osallistujia ymmärtämään muutoksen inhimillisiä vaikutuksia ja seurauksia. Pääpaino valmennuksessa on käytännönläheisillä keinoilla, joilla osallistujia voi auttaa itseään paremmin selviämään muutoksen aiheuttamasta epävarmuudesta ja ahdistuksesta. Valmennusta on hyödynnetty paljon mm. paperiteollisuuden muutostilanteissa.

Myynnin psykologia

Valmennuksen keskeisenä teemana on oppia tunnistamaan oma persoonallinen tyyli sekä sen tuomat vahvuudet ja riskit myyntityössä.  Lisäksi koulutuksessa opetellaan tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä, ja kuinka huomioida psykologisia tekijöitä myyntiprosessissa. Koulutusta on tuloksellisesti hyödynnetty mm. autoliikeketjun myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

Kehitä yrityksesi henkistä pääomaa – ota yhteyttä ja tilaa työyhteisön valmennus!

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Jaa

Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

East Talent Oy
Kauppakatu 32
53100 LAPPEENRANTA

Y-tunnus: 2086815-7
Puh: +358505953442

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

East Talent Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.